Agrarisch Loonwerkbedrijf Cerfontaine

Hoogwaardig door kennis

Cerfontaine is in staat hoogwaardig agrarisch loonwerk te verrichten vanuit de expertise op het gebied van akkerbouw en veehouderij. Wij beschikken bovendien over de kennis en capaciteit om voor andere agrariërs korrelmaïs te drogen en te verhandelen.

Het agrarisch loonwerkbedrijf is beschikbaar voor uiteenlopende werkzaamheden, van grondbewerking, zaaien, bemesten en gewasbescherming tot oogsten. Cerfontaine biedt de complete verzorging van maïs (snij- en korrelmaïs), granen (tarwe en gerst), suikerbieten, aardappelen, wortelen en uien. U kunt bij ons ook terecht voor graslandverzorging (gras hakselen, persen en wikkelen).

Korrelmaïs

De verwerking van korrelmaïs is bij Cerfontaine in goede handen. Wij verzorgen de vele facetten uit de gehele keten, van zaaien tot oogst tot het vermarkten.

  • adviseren bij de rassenkeuze van korrelmaïs
  • zaaien met speciale technieken met modern zaaimachines
  • oogsten met moderne machines en gespecialiseerd personeel
  • snelle uitbetaling tegen concurrerende prijzen
  • snel en flexibel verwerken dankzij een drooginstallatie met hoge droogcapaciteit


Cerfontaine kan niet alleen drogen, maar mais ook vermalen tot ccm (corn-cob-mix). Het succes van deze krachtvoervervanger wordt door steeds meer varkenshouders en melkveehouders onderkend.

Complete teelt

Een degelijke grondbewerking is van essentieel belang als basis voor iedere geslaagde teelt. Ploegen, diepwoelen en rotorkopeggen zijn de belangrijkste grondbewerkingen die Cerfontaine kan verzorgen. waarmee we u van dienst kunnen zijn. De meest gangbare teelten van suikerbieten, maïs, tarwe, aardappelen en wortelen kunnen wij met onze goed onderhouden zaaimachines verrichten. voor u verrichten. De bemesting van uw bouw- en grasland kunnen wij perfect uitvoeren. Cerfontaine beschikt over modern materieel (onder meer Vervaet zelfrijdende mestinjecteur). Aardappels poten wij bijvoorbeeld met behulp van GPS, waardoor sprake is van een snel en efficient proces.

Cerfontaine is ook in staat om uw gewassen optimaal te beschermen, mede doordat we onze kennis van gewasbescherming met opleidingen continu actualiseren. Oogsten tot slot, is al sinds 1970 ons specialisme. Onze goed opgeleide mensen en moderne machines garanderen dat uw gewassen op de juiste tijdstippen worden geoogst.