Akkerbouwbedrijf

Veelzijdigheid in teelt

Cerfontaine is van oorsprong een gemengd agrarisch bedrijf. De landbouwactiviteiten zijn veelomvattend met eigen teelt. Op het eigen landbouwareaal (200 ha) wordt maïs, granen, aardappelen, suikerbieten, wintertarwe, peen en zaaiuien geteeld.

Korrelmaïs

Maïs telen is een specialisme, de lösshoudende grond blijkt uitermate geschikt voor de teelt van korrelmaïs. De teelt van korrelmaïs is de meest uitgebreide activiteit binnen het akkerbouwbedrijf van Cerfontaine. In 1991 zijn wij ook begonnen met het drogen van korrelmaïs.

Tafelaardappelen

Cerfontaine streeft bij de teelt van tafelaardappelen naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Wij zijn in staat om door kennis, ontwikkeling en ervaring elk jaar de kwaliteit weer tee verbeteren.

Suikerbieten

Suikerbietenteelt heeft Cerfontaine volledig in eigen hand, van zaaien tot oogsten, alles met behulp van modern materieel.

Wintertarwe

De teelt van wintertarwe is zeer langlopend en het gewas is onmisbaar voor het vruchtwisselingsysteem op het akkerbouwbedrijf. Toegevoegde waarde is dat de tarwe na het oogsten wordt opgeslagen en gedurende het jaar kan worden verkocht.

Peen

Sinds 1999 wordt peen geteeld. De grond blijkt inmiddels een zeer goede kwaliteit bewaarpeen op te leveren. Deze peen zet Cerfontaine af als schaaltjespeen.

Zaaiuien

De teelt van zaaiuien heeft de laatste jaren bij Cerfontaine een vaste plaats gekregen in het bouwplan. Het resultaat is mooie, harde gele uien.